Σκοποβολή-Σούρας

Μπορείτε να δείτε εδώ φωτογραφίες από τον αθλητή του Σ.Σ.Β. Σούρα.