Σκοποβολή-Σαντάρμης

Μπορείτε να δείτε εδώ φωτογραφίες από τον αθλητή του Σ.Σ.Β. Σαντάρμη.