Σκοποβολή-Μπαντόλα

Μπορείτε να δείτε εδώ φωτογραφίες από την αθλήτρια του Σ.Σ.Β. Μπαντόλα.